Kundecases

Her vises eksempler på kundecases og hvordan vi samarbejder med vores kunder.

Større ejendomsservicefirma

Større ejendomsservicefirma

Ejendomsservicefirmaet er beliggende i København. De har valgt at anvende APP’en Microbizz til time- og materialeregistrering samt kundefakturering. MicroBizz er integreret med regnskabsprogrammet e-conomic. Vi står for kunderykning på mail og telefonisk, så der er styr på det. Vi laver løn i Danløn til 30 ansatte. Bilagene sendes elektronisk til e-conomic, hvor vi bogfører leverandørfakturaer og øvrige bilag. Vi sørger for, at kunden kan trække en opdateret månedsbalance, som bidrager til at styre økonomien i firmaet. Endvidere yder vi løbende rådgivning når der er behov for det. Vi arbejder for kunden ca. en halv dag ugentligt.
B2B virksomhed, der leverer mærkningsudstyr til forskellige industrier

B2B virksomhed, der leverer mærkningsudstyr til forskellige industrier

Virksomheden bruger e-conomic i en stor del af deres processer. De laver selv leverandørbestillinger i e-conomic. Når varerne kommer hjem, lægges de på lager i e-conomic. Kunden laver endvidere tilbudsgivning, ordrer og fakturaer til deres slutkunder i e-conomic. Vores opgave er at bogføre øvrige bilag, afstemme banken og udarbejde momsregnskabet. Endvidere kører vi løn i Dataløn og leverer månedsrapportering til ledelsen. Vi hjælper med ad hoc opgaver og gør regnskabet klar til revisor årligt. Vi arbejder for kunden ca. 1 dag månedligt.
IT firma, der leverer online information og rådgivning

IT firma, der leverer online information og rådgivning

Kunden står selv for abonnementsfakturering og fakturering af deres kunder. Leverandørbilagene sendes elektronisk til e-conomic, hvor vi står for bogføringen. Vi står endvidere for regningsbetaling og indlæser betalingsfiler fra e-conomic til banken. Lønnen kører vi i Dataløn, som også er integreret til e-conomic. Sidst laver vi månedsregnskabet klar, så ledelsen selv kan trække rapporterne.
Kantine og Cateringfirma

Kantine og Cateringfirma

Kunden driver en stor kantine med frokostordninger og catering. Omsætningen fra kasseapperaterne læses ind i e-conomic. Kunden står selv for øvrig fakturering og vi har ansvaret for kunderykning. Leverandørbilag sendes elektronisk til e-conomic hvor vi bogfører dem. Vi står for regningsbetaling og uploader betalingsfiler til banken. Kunden står selv for lønkørsel. Vi udarbejder månedsrapportering til ledelsen og yder ad hoc. rådgivning.
Burgerkæde med 3 salgssteder

Burgerkæde med 3 salgssteder

Vi har hjulpet kunden med at få en kasseapparatløsning op at køre, således at omsætningen kan indlæses i e-conomic fra salgsstederne. Udgiftsbilagene sendes ligeledes til e-conomic elektronisk og vi står for bogføring og bankafstemning. Endvidere leverer vi månedsregnskab til kunden samt løbende rådgivning omkring regnskabet.
Webshop som sælger designermøbler

Webshop som sælger designermøbler

Vi har hjulpet kunden med at få en kasseapparatløsning op at køre, således at omsætningen kan indlæses i e-conomic fra salgsstederne. Udgiftsbilagene sendes ligeledes til e-conomic elektronisk og vi står for bogføring og bankafstemning. Endvidere leverer vi månedsregnskab til kunden samt løbende rådgivning omkring regnskabet
Nedrivningsfirma

Nedrivningsfirma

Kunden kører projektstyring i e-conomic for at holde styr på økonomien i opgaverne. Medarbejderne har en APP fra Proløn, hvor de registrerer arbejdstimer. Disse timer sendes til godkendelse og derefter ind til lønbureauet som løngrundlag. Samtidig sendes timerne ind til e-conomic og registreres som projektudgifter. Kunden står selv for fakturering af deres slutkunder. Udgiftsbilagene sendes elektronisk til e-conomic, hvor vi står for bogføringen. Vi leverer ledelsesrapportering til kunden månedligt.
Gin Destilleri

Gin Destilleri

Her har kunden kasseapperat og webshop, som integrerer ind i e-conomic. Der anvendes lagermodul i e-conomic til at holde styr på varelageret. Udgiftsbilag indscannes til e-conomic, hvor vi står for bogføring og afstemning af bank. Endvidere laver vi lønkørsel i Danløn og leverer perioderegnskaber.
Anlægsgartner

Anlægsgartner

Vi har fået lavet en overgang fra papirbilag til elektroniske bilag. Kunden sender nu fakturaer ud fra e-conomic i stedet for at lave dem i hånden. Leverandørbilagene bliver mailed til e-conomic, hvor vi bogfører dem. Vi uploader derefter betalingsfil til banken ugentligt for kunden. Årligt gør vi regnskabet klar til revisor.
Frisør

Frisør

Frisøren står selv for registrering af salget samt regningsbetaling. Vi laver momsregnskabet halvårligt og udarbejder årsregnskab og udvidet selvangivelse. Vi bistår med løbende råd og vejledning.
Advokat - holdingselskab

Advokat - holdingselskab

Advokaten sender bilagene elektronisk ind til e-conomic og står for regningsbetaling. Vi kører løn i Danløn månedligt og bogfører advokatens bilag periodisk. Årligt forbereder vi årsregnskabet til revisor.
Speciallæge

Speciallæge

Vi har opsat en løsning, hvor lægen indsender bilagene elektronisk til e-conomic. Endvidere har vi instrueret lægen i at fakturere selv i e-conomic. Vi tager os af udgiftsbilagene, afstemning af bank og momsregnskab. Årligt gør vi regnskabet klar til revisor.
Coach/konsulent

Coach/konsulent

For denne kunde laver vi abonnementsfakturering i e-conomic af de nyhedsbreve, som man kan abonnere på hos kunden. Endvidere står vi for kunderykning. Kunder betaler sine regninger selv og sender bilagene elektronisk til e-conomic. Vi står for bogføring og momsregnskab og leverer periodisk saldobalancer til kunden. Endvidere laver vi årsregnskab og udvidet selvangivelse, da kunden har et enkeltmandsfirma.