Kundecases–DRAFT

Kundecases–DRAFT

Her vises eksempler på kundecases og hvordan vi samarbejder med vores kunder.

Større ejendomsservicefirma

Større ejendomsservicefirma

Ejendomsservicefirmaet er beliggende i København. De har valgt at anvende APP’en Microbizz til time- og materialeregistrering samt kundefakturering. MicroBizz er integreret med regnskabsprogrammet e-conomic. Vi står for kunderykning på mail og telefonisk, så der er styr på det. Vi laver løn i Danløn til 30 ansatte. Bilagene sendes elektronisk til e-conomic, hvor vi bogfører leverandørfakturaer og øvrige bilag. Vi sørger for, at kunden kan trække en opdateret månedsbalance, som bidrager til at styre økonomien i firmaet. Endvidere yder vi løbende rådgivning når der er behov for det. Vi arbejder for kunden ca. en halv dag ugentligt.
B2b virksomhed, der leverer mærkningsudstyr til forskellige industrier

B2B virksomhed, der leverer mærkningsudstyr til forskellige industrier

Virksomheden bruger e-conomic i en stor del af deres processer. De laver selv leverandørbestillinger i e-conomic. Når varerne kommer hjem, lægges de på lager i e-conomic. Kunden laver endvidere tilbudsgivning, ordrer og fakturaer til deres slutkunder i e-conomic. Vores opgave er at bogføre øvrige bilag, afstemme banken og udarbejde momsregnskabet. Endvidere kører vi løn i Dataløn og leverer månedsrapportering til ledelsen. Vi hjælper med ad hoc opgaver og gør regnskabet klar til revisor årligt. Vi arbejder for kunden ca. 1 dag månedligt.
It firma, der leverer online information og rådgivning

IT firma, der leverer online information og rådgivning

Kunden står selv for abonnementsfakturering og fakturering af deres kunder. Leverandørbilagene sendes elektronisk til e-conomic, hvor vi står for bogføringen. Vi står endvidere for regningsbetaling og indlæser betalingsfiler fra e-conomic til banken. Lønnen kører vi i Dataløn, som også er integreret til e-conomic. Sidst laver vi månedsregnskabet klar, så ledelsen selv kan trække rapporterne.
Webshop som sælger designermøbler

Webshop som sælger designermøbler

Vi har hjulpet kunden med at få en kasseapparatløsning op at køre, således at omsætningen kan indlæses i e-conomic fra salgsstederne. Udgiftsbilagene sendes ligeledes til e-conomic elektronisk og vi står for bogføring og bankafstemning. Endvidere leverer vi månedsregnskab til kunden samt løbende rådgivning omkring regnskabet
Advokat - holdingselskab

Advokat - holdingselskab

Advokaten sender bilagene elektronisk ind til e-conomic og står for regningsbetaling. Vi kører løn i Danløn månedligt og bogfører advokatens bilag periodisk. Årligt forbereder vi årsregnskabet til revisor.
Gin destilleri

Gin Destilleri

Her har kunden kasseapperat og webshop, som integrerer ind i e-conomic. Der anvendes lagermodul i e-conomic til at holde styr på varelageret. Udgiftsbilag indscannes til e-conomic, hvor vi står for bogføring og afstemning af bank. Endvidere laver vi lønkørsel i Danløn og leverer perioderegnskaber.
Speciallæge

Speciallæge

Vi har opsat en løsning, hvor lægen indsender bilagene elektronisk til e-conomic. Endvidere har vi instrueret lægen i at fakturere selv i e-conomic. Vi tager os af udgiftsbilagene, afstemning af bank og momsregnskab. Årligt gør vi regnskabet klar til revisor.
Kæbekirug

KÆBEKIRUG

Vi arbejder for en større kæbekirug i København. Klinikken anvender Dental Suite. Vi står for bogføring af patientindbetalinger i Dentalsuite. Udgiftsbilag sendes til e-conomic, hvor vi bogfører dem og afstemmer bank. Samtidig importerer vi patientomsætningen månedligt fra Dentalsuite til e-conomic og leverer rapportering månedligt i e-conomic. Endvidere kører vi løn til klinikken i Danløn. Klinikken bruger PLEO medarbejderkort.